Integratieve therapie

Wat is integratieve therapie?

Het is een laagdrempelige vorm van begeleiding en een kortdurende ( 5-15 keer) effectieve vorm van psychotherapie voor kinderen van ongeveer 6-18 jaar. De therapie richt zich op de belevingswereld van het kind, de relatie in het gezin en ook daar buiten. Het kind staat centraal.

Verschillende technieken worden ingezet, geïntegreerd uit verschillende behandelmodellen, wat past bij het kind/probleem. Gesprekken, spel, cognitieve gedragstechnieken, oefenen van vaardigheden, lichaamswerk, creatieve interventies, ik kan van alles inzetten om samen met het kind/jongere te werken naar een oplossing.

De nadruk ligt op de kwaliteiten. Wat kan het kind al wel? Wat gaat er al wel goed? Wat heeft het nu nodig? We gaan samen op zoek naar inzicht zodat ze weer regie krijgen over hun denken, voelen en handelen.

Reacties zijn gesloten.